Vi har ett stort sortiment av nya fönster.


Allt från de nyaste modeller av trä aluminium produkter som finns på marknaden till enklare modeller i trä.


Vi kan kundanpassa våra nya fönster på många sätt, storlek, profiler på ut och insida, olika färger och tillbehör, olika typer av glas, fast eller lös spröjs, postindelning.


Vi har en klart utarbetad kvalitets och miljöpolicy som vi ständigt följer från order till leverans av färdiga produkter. Se vidare vår kvalitets och miljöpolicy.


Det bästa från två världar,

Träbeklädda aluminiumfönster

LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium - inåtgående fönster, dreh/kipp fönster, fasta fönster, skjutdörrar, fönsterdörrar och är klart störst inom nischen inåtgående fönster.

Det stora inslaget av aluminium ger stabilitet, vilket innebär att fönstren är lättmonterade och behovet av efterjustering är mycket litet. 

Epokhttp://www.leiab.se/produkter/p/epok/
Vinghttp://www.leiab.se/produkter/p/ving/
Hagahttp://www.leiab.se/produkter/p/haga/
Leiab fönsterhttp://www.leiab.se/startsida/
Standardhttp://www.leiab.se/produkter/p/standard/

Sortimentet av nya fönster är stort, från modeller av trä och aluminium till enklare modeller i enbart trä.

Outline fönsterhttp://www.outline.se
Treglashttp://www.outline.se/fonster/3-glas-fonster
Fria formerhttp://www.outline.se/fonster/fria-former
Allmoge fönsterhttp://www.allmoge.se/filmer/fonster/varafonstertyper
Maximal fönsterhttp://maximalfonster.se
Fönstertyperhttp://www.allmoge.se/filmer/fonster/varafonstertyper
Fönster & Fönsterdörrarhttp://www.allmoge.se/fonster
Produkterhttp://maximalfonster.se/produkter
Aluminiumfönsterhttp://maximalfonster.se